China travel guide

CHINA TRAVEL

YOUR TRAVEL GUIDE TO CHINA
China Travel Guide

Useful travel phrases

English Chinese pronunciation (Pin Yin)
Hello! How are you? Ni Hao
Thank you Xie Xie
Good bye Zai Jian
I'm sorry /Excuse me Dui Bu Qi
Wait a moment Deng Yi Xia
It doesn't matter Mei You Guan Xi
Do not know Bu Zhi Dao
I want Wo Yao
How much is it? Duo Shao Qian?
Good Hao
Not good Bu Hao
Not bad Bu Huai
Hotel Binguan / Fandian
Restaurant Canting / Fandian
Taxi Chu Zu Qi Che / De Shi
Telephone Ni Hao Dian Hua
Toilet Ce Suo
Train Huo Che
Airplane Fei Ji
Car Qi Che
You're welcome Bu Ke Qi
Where is the...? ...Zai Na Li?
This is beautiful Hen Piao Liang

About us | Contact us | Disclaimer | Privacy Policy | Legal Terms

© 2005 - 2021 - All Rights Reserved.